وبلاگی از آن خود

 در شرایط امروز جامعه ی ایران که زنان از فرهنگ مردسالار ِحاکم  بیش تر  از محدودیت های قانون شده رنج می برند  و  شرم و عفت به مثابه صفاتی ارزشمند به باور عمومی جامعه تزریق شده است، دنیای مجازی  بروز هویت واقعی و از دست رفته ی زنان ایران را ممکن کرده است.

هویتی زنانه که فراموشی آن تمامی خواسته های جنبش زنان را به سوی پذیرش قالب ها و هنجار های جامعه ی مرد سالار سوق می دهد.

حضور چشم گیر نسل جوان و نوجوان تحصیل کرده به عنوان بدنه ی اصلی جنبش زنان ایران در این فضا تا حدی است که ادبیات دیجیتال به پیش نیازی برای بیان تمامی نیاز ها تبدیل شده است. 

 

آیا ادبیات دیجیتال با سابقه ای کمتر از 5 سال در ایران ویژگی های خاصی را شامل میشود که از گستره ی ساز و کارسنتی ِتولید ادبی فراتر رود؟

شاخص های زنانه  ادبیات دیجیتال کدامند؟ و با توجه به ویژگی های فضای مجازی آیا میتوان از ادبیات نوین زنانه و گفتارهای بی پرده زنان سخن گفت ؟

یا به عبارتی ساده تر جایگاه ادبیات دیجیتال در انعکاس نیاز های مبرم جامعه ی زنان ایران کجاست ؟

 

برای پاسخ به این پرسش و اهمیت اینجنسیتِ تازه ی ادبی (gender)  به اتاقی از آن خود اثر ویرجینیا وولف سر میزنیم.وولف در اینکتاب گوش زد میکند زنی که می خواهد داستان بنویسد باید پول و اتاقی از آن خود داشته باشد. در ادامه وولف در اثبات این نظر از استیلای «پروفسور ها» بر چرخه ی سنتی چاپ کتاب اشاره میکند. چرخه ایکه بهدلیل ماهیت و جایگاه اش بعنوان بخشی از صنعت و تجارت در اختیار قدرت، پول و نفوذ پدر سالار هاست. آن ها که مالک ، سردبیر وهیئت تحریره ی روزنامه ها و مجلات اند و با در اختیار داشتن صنعت چاپ مستقیما بر تولیدات کتاب دست دارند.

 

از این نظارت می توان به نوعی سانسور ناشرین یاد کرد که در جامعه ی ایران نیز اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این ، با توجه به سیاست حاکم بر ایران در طی سالیان متمادی سانسور سیاسی نیز همواره کار را براینویسندگان بیش از پیش دشوار نموده است.  بسته شدن نشریه زنان در روزهای اخیر نشان از روندی افزاینده دارد که  روز به روز عرصه فعالیت های ادبی و نشر را برای زنان تنگ تر میکند. 

 

وبلاگ‌ نخستين تحقق عملي ِعمومی شدنِ توليد و آفرينش ادبي در تاريخ است.  بدين‌معنا كه هر كس‌ دلش‌ مي‌خواهد جزوتوليدكنندگان ادبيات‌ باشد، مي‌تواند از خير ناشر بگذرد و كارش را با کمترین هزینه بر روي وبلاگ خود نشر الكترونيكيدهد و به‌ عالي‌ترين‌ تعامل‌ باخواننده‌ مستقيم‌ خودش‌ در زمان‌ واقعي‌ دست‌ پيدا كند.

این ویژگی ِ یگانه که تنها از طریق ادبیات دیجیتال برای نویسنده فراهم میشود به دلیلعمومیت یا حتی عامیتتاثیر بسیار بیشتری در انعکاس دقیق تر زندگی اجتماعی زنان در این گونه از ادبیاتدارد.

  

ادبیات به کار رفته در وبلاگ ها ویژگی های خاصی از قبیل جمله بندی هایشکسته ، نثرساده وعامیانه دارد که در بیشترمواقع حتی بدون ویرایش منتشر میگردد.

این آزادیقبول افتاده در نگارش وبلاگ ها،کار را برای نویسندگان زن در ایران که زمان کمتری برای تمرکز فکری دارند آسان تر میکند. همان طور که وولف ادبیات داستانی را برای نوشتن در اتاق نشیمن از سرایش شعر آسان تر می دانست.

 

/ 5 نظر / 19 بازدید
همزاد

ادبيات در انواع مخلفش چه زنانه و چه مردانه و چه كثيف و چه تميز، يكي رئال و يكي سورئال و بعد صحبت از تن و فراتر از تن و همه و همه هست. پيام هاي نامربوط و مربوط و طعن و گلايه هاي نابجا و فحش وگاه نقدهاي اساسي و محكم هر چه بخواهي در اين فضاي مجازي هست. فرصتي براي بودن، نويسنده بودن و گفتن از خود و گاه در ميان اينهمه تنها بودن و بي پيام وسخن و خواننده و صفحه كامنت هاي خالي و هق هق و اينكه كسي نمي خواند و نمي بيند و از دست رفتن و به دست آوردن و فراموش كردن و فراموش شدن و پيدا كردن يك دوست، فردا جدا شدن و كلوب هاي دوستي و قهر ها و نوشتن براي يك دوست كه هنوز هستي و هست و يك دوستي به دنبالش

جمعی از هنرمندان کرمان

" جوونای قلعه ی پیر " در اعتراض به دستگیری نسیم خسروی با دو مطلب از آقایان علی ربیعی وزیری و مهدی گنجوی به روز و منتظر حمایت شماست .

مهدی معارف

سلام دوست خوبم بعد از خیلی وقت با غزلی به روز هستم ... حکایت همه ی آنچه با من است هنوز ... منتظر خوندن نظرت میمانم در پناه حق ...

فاطمه روشن

سلام فاظل بيا وبخوان مطالبم را بيسيار بيسيار خوش می شوم

احسان نعیمی

چه خوش گفت گنجی راستگوی/بسی از زبان و دل اندر برون [چشمک] متن جالبی بود.مثل اینکه هر روز دستت بهتر میشه فاضل جونم همیشه از این کارا بکن [دست]