و پشت پنجره در طول شب ستاره بچين

همين که صبح شد از صندلی بيا پايين

و ماه و کره و کارد .... قهوه را دم کن

و بعد صبحانه : ماه و قهوه ی شيرين

... و روز نامه و...«فرضيه ی وجود خدا»

و کشف مستنداتی که می کند تضمين

و فکر کن که سرت درد..... کيسه ی دارو

و چند قرص ... کمی آب و بده پايين

ببين «چه قدر شکسته شدم؟!... چه قدر سريع!»

به محض روبه آيينه ی شکسته بشين

سه بار پشت سر هم بگو که« اين منم...»و

زنی که بودن را می کند به خود تلقين

...

 

 

 

به زودی کاملش رو ميزنم.

/ 3 نظر / 9 بازدید
heila

شعر قشنگ و دلچسبی بود.

یک رهگذر.........

سلام . عيدتان مبارک .............. صلح و آرامش زمانی حاصل می گردد که وجود برترشما بر زندگی تان حکمفرمایی کند...... بیایید خودمان را باور کنیم . در ما شخصیت دیگری نیز وجود دارد . که چهره حقیق ما همان است . اگر بخواهیم . می توانیم به سهولت به آن دست پیدا کنیم ....پيام ما :دعوت به وحدت و يگانگی و . صلح و آرامش است ....و به همه اينها دست نمی يابيد . مگر آنکه خويشتن را به مفهوم واقعی بشناسید(شناخت ماهیت ذهن و عملکرد فکردر خودتان) ..... که آنگاه با برداشتن موانع از روبروی خود به وحدت و یگانگی و به آرامش و شادمانی دست خواهيد يافت .....و به آن جاودانه بی نشان خواهید رسید..... اگر خودتان را قبول دارید . اين عبارت بسيار نيرومند و تعيين کننده را آنقدر تکرار نماييد تاهضم شما گرديده و ملکی ذهنی تان شود .......«دردرون شما توانايی الهی برای جذب و تبلور تمام آنچه نيازمند و يا آرزومندش هستید وجود دارد ...» باشد با تکرار مداوم اين جمله تحولی عظیم در شما به وجو آید و سرآغاز ورود شما به دنيای روشنايی و نور گردد ........

yaser moein

درود بر آدم لجباز.......حسابی سايه ات خلوت شده.....تابعد....