دریا با تو از باد

شب با من از گریه

با تو از من چه می کند این آسمان؟

با این همه ستاره از تکرار چه می تواند ؟

چه می تواند آسمان بی من از ستاره؟

/ 0 نظر / 12 بازدید