شاید یک اتفاق باشد


منزل
قديما
چاپار
 

۱۳۸۸/۳/۳۱

 

سبز سیاه

 

کسی دلش برای من نمی سوزد

روی میز صبحانه
روزنامه با عکس های ایران رژه می رود
قهوه البته کمی تلخ است
همیشه بوده است


اروپایی عزیز!
روزنامه را از میز صبحانه بردار
ملت من قربانی می شوند
و دیدن عکس هایش برای تو ترویج خشونت است.

کمی تلخ است.
قهوه البته همیشه بوده است.

 

 
 

فاضل گنجی

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir
از عرياني يك تنهائي
فاطمه روشن
غزل پست مدرن
پاینده
تاملات نابهنگام
من دات زن
آریادنه

 
[ منزل | قديما | چاپار ]