شاید یک اتفاق باشد


منزل
قديما
چاپار
 

۱۳۸٦/٩/۳٠

 

 

 

...

تاریک ِ این خانه منم

برعکس هایی که ظاهرن

با این سیاهی ِ پیوسته بر پیشانی و

این تو-رنج

درد می کشم و...

 خنده دارم.

 
 

فاضل گنجی

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir
از عرياني يك تنهائي
فاطمه روشن
غزل پست مدرن
پاینده
تاملات نابهنگام
من دات زن
آریادنه

 
[ منزل | قديما | چاپار ]