شاید یک اتفاق باشد


منزل
قديما
چاپار
 

۱۳۸٥/۳/٦

 

 

 

و من که آخرين مرز های تن ام وطن ام بود

تنی که می دهم کنار تو را

تا با تن تو کنار بيايم

و تن ام تن ها باشد.

 
 

فاضل گنجی

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir
از عرياني يك تنهائي
فاطمه روشن
غزل پست مدرن
پاینده
تاملات نابهنگام
من دات زن
آریادنه

 
[ منزل | قديما | چاپار ]