شاید یک اتفاق باشد


منزل
قديما
چاپار
 

۱۳۸۳/۱/٢٠

 

 

 

دختربس است زندگی از سر....     (نمی شود

يعنی شروع و نقطه ی آخر! ...      ( نمی شود

اين روز ها عجيب هوای تو کرده بود

فهميده بود وصل ميسر نمی شود

 
 

فاضل گنجی

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir
از عرياني يك تنهائي
فاطمه روشن
غزل پست مدرن
پاینده
تاملات نابهنگام
من دات زن
آریادنه

 
[ منزل | قديما | چاپار ]